HOME    SKRIPTY
5. díl seriálu o HTML - Tabulky
Le Hai Anh | 31. května 2007

V minulém díle jsme se zabývali seznamy a odkazy, hlavně znalosti v odkazech se nám v tomto díle budou velmi hodit, takže pokud ještě neumíte aplikovat odkazy, tak se na ně radši ještě podívejte.

5.1 Tabulky


Kostra tabulky: (kostru vložíme mezi tagy <BODY>...</BODY>)

<TABLE border="1">  <!-- vymezení tabulky -->
  <TR>              <!-- řádky v tabulce -->
    <TD> obsah buňky 1</TD>
    <TD> obsah buňky 2</TD>
  </TR>       
 
  <TR>       
    <TD> obsah buňky        3</TD>
    <TD> obsah buňky        4</TD>
  </TR>       

</TABLE> 

5.1.1 Atribut <TABLE>


<TABLE border="1">, border="1", nám udává tloušťku okraje tabulky. Na následujícím příkladu uvidíte, co se stane, když napíšete v prvním případě <TABLE border="1"> a ve druhém případě jenom <TABLE>. Rozdíl je zjevný.

Další příklady s atributem <TABLE>:

<TABLE border="1" bgColor="lightblue">

V tomto případě jsme jenom dali pozadí jinou barvu. Pokud se vám nelíbí světlé modrá, tak si tam můžete dát třeba červenou (red), nebo žlutou (yellow).


<TABLE border="1" bgColor="lightblue" align="center" width="80%" cellpadding="5" >

Toto už je o fous delší kód, takže si to rozpitváme:

bgColor- barva pozadí buňky.
 
align- nám udává umístění tabulky, v tomto případě je to center. Kromě toho lze definovat i jiné umístění, jako je left/right.

width- určuje nám šířku tabulky, buď je můžete uvádět v pixelech, nebo příjemnější v procentech. V tomto případě tabulka zabírá 80% šířky vzhledem ke stránce.

Cellpadding- nám udává prostor tloušťku vnitřního okraje. Vyšší číslo, větší okraje.

Parametry <TABLE> je samozřejmě více a není v mých silách tady uvádět všechny, to by tento seriál zabral celou knihovnu HTML.

5.1.2 Atribut <TD>


5.1.2.1- bez parametrů

<TR>           
    <TD> obsah buňky 1</TD>
    <TD> obsah buňky 2</TD>
    <TD> obsah buňky 3</TD>
</TR>
<TR>       
    <TD> obsah buňky 4</TD>
    <TD> obsah buňky 5</TD>
    <TD> obsah buňky 6</TD>
</TR>

5.1.2.2- s parametry

<TR>           
    <TD align="center" width="40%" height="40" bgColor="yellow"> obsah buňky 1</TD>
    <TD> obsah buňky 2</TD>
    <TD> obsah buňky 3</TD>
</TR>

<TR>       
    <TD> obsah buňky 4</TD>
    <TD> obsah buňky 5</TD>
    <TD> obsah buňky 6</TD>
</TR>

Podobně jako atribut <TABLE>, tak i <TD> má podobné parametry.

Align- v tomto případě nám udává, kam se text OBSAH BUŇKY 1 má umístit v dané buňce. V tomto případě je uprostřed buňky.

Height- určuje délku buňky (vertikálním směrem).

bgColor- určuje barvu pozadí pro danou buňku.

5.1.2.3- parametry ROWSPAN a COLSPAN

Obě tyto parametry jsou velmi důležité a je nutné je znát.

Definice:

rowspan- počet sloučených řádků
colspan- počet sloučených sloupců

K čemu tyto parametry slouží? Používají se ke slučování řádků a sloupců.

Příkladem toho je tato netriviální tabulka:

Jak je vidět moc nám nepomohou to co jsem doposud popsal, takže na pomoc si zavoláme ROWSPAN a COLSPAN.

Takže postupně začneme s tvorbou dané tabulky, budeme začínat odshora dolů a postupně budeme řešit řádek po řádku.

1. řádek: Prodej Osobních Aut


colspan nastavíme na 3 (<td colspan="3">), neboť vidíme z obrázku, že zabírá 3 sloupce.

<td colspan="3">Prodej osobních aut</td>

2. řádek: Značka


Jak je vidět buňka ZNAČKA zabírá 2 řádky, takže tam dáme ROWSPAN="2". Buňka ROK zabírá zase 2 sloupce, takže COLSPAN="2". Pod buňkou ROK, pak už normálně zapíšeme buňky 2003 a 2004.

<tr>
   <td rowspan="2">Značka</td>
   <td colspan="2">ROK</td>
</tr>
<tr>
   <td>2003</td>
   <td>2004</td>
</tr>


3. řádek: Audi

Obyčejný řádek v tabulce, takže to zapíšeme jako:

<tr>
  <td>Audi                </td>
  <td>45                </td>
  <td>46                </td>
</tr>

4. řádek: Celkem

Buňka CELKEM zabírá dvě sloupce, takže COLSPAN="2" a buňka ? už zapíšeme normálně.

<tr>
   <td colspan="2">Celkem</td>
   <td> ?                </td>                        
</tr>

5. kompletní kód dané tabulky:


<TABLE border="1" align="center">
<caption>Netriviální tabulka</caption>

     <tr>
       <td colspan="3">Prodej osobních aut</td>
     </tr>
     <tr>
       <td rowspan="2">Značka</td>
       <td colspan="2">ROK</td>
     </tr>                       
     <tr>
       <td>2003                </td>
       <td>2004                </td>
     </tr>
     <tr>
       <td>Audi                </td>
       <td>45                </td>
       <td>46                </td>
     </tr>
     <tr>
       <td colspan=2>Celkem</td>
       <td> ?                </td>                        
     </tr>            
</table>


5.2- finální ukázka- Užití tabulky pro navržení stránky

V této části si ukážeme jak do tabulek lze vložit seznamy, odkazy ale i obrázky a to vše v tabulce. S tabulkami se dají dělat divy. Zde je příklad toho, jak lze za pomocí tabulek vytvořit jednoduchý web, pro osobní prezentaci. Pozn: osoba na webu je smyšlená, nebo spíše ty údaje :).

HTML-Jake :)


<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>   
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<title>Moje stranka</title>
</head>

<body>   
<table width="80%" cellSpacing=0 cellPadding=10 border="1">
  <TR align=center >       
     <td colspan="4"><h1>Osobní stránka</h1></td>
  </TR> 
 <tr>
   <td valign=top rowspan="2" >Oblíbené odkazy
      <ul>
      <li><a href="http://www.cheater.cz">Scorpion cheater</a> </li>
      <li><a href="http://www.seznam.cz">Seznam.cz</a> </li>
      <li><a href="http://www.gamestar.cz">Gamestar</a> </li>
      <li><a href="http://www.abecedaher.cz">Abecedaher</a></li>   
       </ul>
     <hr>
     Kontakt
      <ul>
          <li><a href="mailto:haianh@seznam.cz">Zde</a></li>       
       </ul>   
    </td>
    <td align=center colspan="3"> <h2> O mně </h2>       
       <table border=1>
         <caption>Osobní údaje</caption>                  
    <tr>
   <td rowspan=4><img src="jake.jpg" alt="To jsem ja" ></td>                            
      </tr>
  <tr>
           <td >Jméno: Franta</td>          
         </tr>
         <tr>
           <td>Bydliątě: Kocourkov </td>           
         </tr>
         <tr>
           <td>Knihovník Songbook</td>
         </tr>      
       </table>
<hr>
    <h3>Záliby</h3>
       Počítače<br>
       Spaní<br>
       Demoralizace okolí<br>
       Hry (strategické, RPG)<br>      
    </td>
  </tr>
  <tr>
   <td bgcolor="orange">&copy; Le Hai Anh </td>
   <td>&nbsp;</td>
   <td bgcolor="orange">2.4.2005</td>
  </tr>                   

</table>
</body>
</html>