HOME    SKRIPTY
Základní pojmy
Alpin | 01. června 2007

Zde naleznete několik základních pojmů, které jsou pro užíváni internetu takřka nezbytné.

Internet
Slovo Internet je zkratkou slova inter network (v doslovném překladu to zní asi takhle "síť počítačových sítí"). Původně byl intenet vytvořen pro agenturu Advanced Research Project Administration ministerstva obrany USA, poté však následovalo jeho rozšíření do akademické sféry a od počátku 90. let se Internet stal neustále rostoucím informačním prostředím umožňujícím komunikaci mezi obrovským množstvím počítačů po celém světě. Internet  nikdo nevlastni, je to sada počítačových sítí propojených prostřednictvím bran, které zpracovávají přenos dat a převod zpráv dále pak komunikují spolu prostřednictvím sady protokolů TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

Intranet
Je označení pro využití internetových technologií v interních sítích, např: školy, ruzné firmy, apod ... Jedná se o síť s protokolem TCP/IP, která může, ale nemusí být připojena k síti Internet.

WWW
World Wide Web,  je jedna z nejmladších služeb poskytovaných v síti Internet. Informace jsou v síti WWW doručovány ve formě hypertextu a hypermedií, obvykle zapomocí jazyka HTML, s dokonale zpracovanými schopnostmi odkazování. Síť WWW je sada hostitelských systémů sítě Internet, která tyto služby v síti Internet zpřístupňuje pomocí protokolu HTTP. 

HTTP

Neboli Hypertext Transfer Protocol. Tento protokol slouží pro komunikaci klientů a serverů  v síti WWW. HTTP je protokol na úrovni aplikací určený propojené informační systémy využívající text, obrázky, zvuk, video či ruzné efekty.

FTP
Neboli File Transfer Protocol. Je to standardní internetový vysokorychlostní protokol pro přenášení souborů z jednoho počítače do druhého a naopak.

HTML
Neboli Hypertext Markup Language. Jazyk,  který se používá k vytváření hypertextových dokumentů přenositelných z jedné platformy na druhou. Soubory HTML jsou jednoduché textové soubory, ve kterých se pro formátování a hypertextové odkazy používají tagy - značky. Jedná se o formátovací jazyk používaný zejména u dokumentů v síti WWW.

DHTML
Dynamické HTML. Sada nových funkcí od aplikace Internet Explorer verze 4.0 umožňující vytvářet dokumenty HTML, které dynamicky mění svůj obsah a dokáží reagovat na akce uživatelů. Pomocí jazyka DHTML mohou tvůrci na stránce WWW poskytnout speciální efekty, aniž by se spoléhali na programy běžící na straně serveru. Na rozdíl od standardního HTML vyžadují ale DHTML dokumenty podporu od použitého prohlížeče.

Prohlížeč (Broswer)

Prohlížeč zprostředkovává zobrazeni informaci a obsahu HTML stánky v síti WWW. Známým představitelem je aplikace Microsoft Internet Explorer mezi další se řadí FireFox, Opera, Mozila, atd...

URL
Neboli Uniform Resource Locator. Konvence vytváření názvů jednoznačně označujících umístění počítače, adresáře nebo souboru v síti Internet. Adresa URL také určuje odpovídající protokol sítě Internet, jako je HTTP nebo FTP. Příklad adresy URL: http://www.cheater.cz/download.htm. Zde je http:// specifikace použitého protokolu HTTP, www.cheater.cz je název domény a download.htm je název dokumentu.

IP adresa

Neboli adresa protokolu Internet Protocol (IP). Jedinečná adresa, která hostitele identifikuje v síti. Označuje počítač jako 32bitovou adresu, která je v celé síti s protokolem TCP/IP jedinečná. IP adresa je obvykle ve tvaru desítkových čísel oddělených tečkami. Například: 156.211.1.00

Server WWW

Všeobecně se jedná o počítač vybavený serverový softwarem, který pomocí protokolů sítě Internet jako HTTP a FTP odpovídá na požadavky klienta sítě WWW v síti s protokolem TCP/IP.

HyperText
Dokument obsahující hypertextové odkazy na jiné dokumenty. Klepnutím na hypertextový odkaz se zobrazí další dokument. Tyto odkazy jsou v textu obvykle barevně odlišeny, mění se na nich tvar kurzoru a případně se zobrazuje nápověda.