HOME    SKRIPTY
Syntaxe v JavaScriptu
Daniel Gomola | 01. prosince 2007

Výpis textu :

Výpis textu je v Javascriptu velmi jednoduchý, používá se pro něj funkce :
document.write();Text se potom nemusí uzavřít mezi uvozovky "".Pokud někdo chce vytvořit řetězec musí ho oddělit plusem.Každý příkaz se odděluje " ; ".
Někdy se také používá document.writeln(); je to skoro to samé až na to, že dělá na konci mezeru.

Příklad :

<script>
document.write("Tohle vypsal Javascript");
document.write(" Tohle taky "+" a tohle taky :-)");
</script>

vypíše : Tohle vypsal Javascript Tohle taky a tohle taky :-)

všimněte si, že text se píše mezi "" a řetězec je oddělen +.Další pravidlo je, že nesmí být v jedné funkci 2x "" příklad :

document.write("Ahoj "Tohle" nic nevypíše - je to špatně !!!");

místo toho se musí dát \" text \" takže :

document.write("Ahoj \"Tohle\" vypíše - je to dobře !!!");

jestliže chcete vytvořit další řádek přidejte " <br/> ".

document.write("První řádek"+"<br/>"+"Druhý řádek");

Hlášky v Javascriptu :

Hlášky máme v Javascriptu 3 jsou to alert,confirm a prompt.Využívá jí se jako dotaz, výstraha, či konstatování.Nedají se nijak zkrášlit ani dokonce css si s nimi neporadí.

Příklad :

<script>

alert("Já jsem alert, okýnko, které rádo vyskakuje při chybách :-)");
confirm("Umíš Javascript ??!");
prompt("Kolik Ti je let ?","Předdefinovaný text");

</script>

Vysvětlovat tentokrát nebude mít cenu zkuste si to vyzkoušet sami, všechny hlášky můžou být několikrát po sobě, třeba :

alert("ahoj");alert("vypadni");alert("vrať se zpět");

Proměnné a operátory :


Tato kapitola je jedna z více důležitých, určitě si dokážete představit situaci, kdy potřebujete řeťezec a potřebujete ho vložit tak 10x a pokaždé jinde a nechce se vám ho pořád znovu a znovu opisovat, proto slouží tato věcička zvaná proměnná, každá proměnná se v Javascriptu deklaruje pomocí "var" a pak ji můžeme vypisovat, ale nesmíme ji ohraničit "".

Příklad :

<script>
var text1,cislo1;

text1 = "Tohle je text !!";
cislo1 = 13451;

alert(cislo1+" je pěkné číslo, že ?");
confirm(text1);
document.write("Číslo a text"+"<br/>");
document.write(text1+cislo1);
</script>

nebo

<script>
var x;

x = prompt("Napiš své jméno","");
alert("Tvoje jméno je :"+x);

</script>

nebo

<script>
var x,y;

x = "Text";
y = 123;

alert(y+y+y+y+y+y+y);
alert(x+x+x+x+x+x+x);
alert(x+y+x+y+x+y+x);

</script>

z toho vyplývá, že číslo se píše bez "" a text se píše s "" do proměnné můžeme vložit i hlášku viz.. x = prompt(); .. Proměnné se taky mohou vnořovat to znamená asi tohle :

a = 1;
b = 2;
c = a+b;

Proměnná může mít dokonce jak text tak i číslo :

x = 13;
text = "Hezké číslo je "+ x;
alert(text);

Takže celkově může být :

a = 123;            // Číslo
b = "ABC";          // Text
c = "ABC"+a;        // Text + Číslo
d = true;           // Boolean true; (pravda)
e = false;          // Boolean false; (nepravda)
f = a+b+c;          // Vnořené proměnné

Zkuste si všechno vyzkoušet, jen tak se vše naučíte a pochopíte.

Operátory :

Operátorů máme habaděj a je jich toli a mají tolik významů, že by jste je stejně všechny nepochopili a proto vám osvětlím jen některé.

+                =       sečte hodnoty
-                =       odečte hodnoty
/                =       podělí hodnoty
*                =       znásobí hodnoty
++               =       přičte jedna
--               =       odečte jedna
==               =       je rovno
!=               =       není rovno
<                =       je menší než
>                =       je větší než
>=               =       je větší nebo rovno
<=               =       je menší nebo rovno

je jich ještě asi 3x více, ale určitě vám tyhle pro začátek budou stačit a teď nějáký příklad, zase si to zkuste sami jen tak to pochopíte !!

Příklad :


<script>
var a,b,soucet,rozdil,podil,nasobek;

a = 3;
b = 4;

soucet = a+b;
rozdil = a-b;
podil  = a/b;
nasobek = a*b;

alert("Součet proměnných je :"+soucet+" rozdíl je :"+rozdil+" podíl je : "+podil+" a násobek je : "+nasobek);

</script>

zkuste s tím experimentovat určitě to budete někdy muset použít je dobré se to naučit, může klidně být i a*a*a byla by to vlastně 3tí mocnina :-)

V třetím dílu se můžete těšit na  :

-Události
-Funkce