".$prohlizece[$prohlizec].". "; echo "Tvůj operační systém je: ".$operacnis[$os]. ". "; ?>