Následující kód si vložte mezi tagy a . Následující kód si vložte dovnitř tagu . onLoad="JTcernadira()"