Následující kód si vložte mezi tagy a . Následující kód si vložte dovnitř tagu . onLoad="linkDance();" bgcolor="#000000" Následující kód si vložte mezi tagy a .
Odkazy a email